فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

155 - قبله برای هر قومی

ولکل وجهة هو مولیها؛
و هر طایفه ای قبله ای دارد که خداوند آن را تعیین کرده است.
(سوره بقره، آیه 148)

156 - به سمت قبله نماز بخوانید

و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و انه الحق من ربک و ما الله بغافل عما تعملون؛
از هر جا (و از هر شهر نقطه ای) خارج شدی (به هنگام نماز) روزی خود را به جانب مسجدالحرام کن، این دستور حقی است از طرف پروردگار تو و خداوند از کردار شما غافل نیست.
(سوره بقره آیه 149)

157 - فلسفه قبله

و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم؛
مشرق و مغرب از آن خداوند است و به هر سو روی کنید خدا آنجا است، به درستی که خداوند بی نیاز و دانا است.
(سوره بقره، آیه 115)