جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1636 - توفیق در کارها

قال علی - علیه السلام -:
فی الاخلاص النیات نجاح الامور؛
در خالص گردانیدن نیت ها پیروزی و موفقیت در کارها است.
(غرر الحکم، ج 2، حدیث 6510)

1637 - اثر نیت خالص

قال علی - علیه السلام -:
لو خلصت النیات لزکت الاعمال؛
اگر نیت ها خالص شوند عمل ها پاکیزه خواهند شد.
(غرر الحکم، ج 2، حدیث 7578)

1638 - عمل بدون نیت

قال علی - علیه السلام -:
لا عمل لمن لا نیة له؛
عملی نیست برای کسی که برای او نیتی نیست.
(غررالحکم، ج 2، حدیث 10771)