فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1631 - نیت اهل بهشت و جهنم

قال الصادق - علیه السلام -:
انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا لو خلدوا فیها ان یعصوا الله ابداً... فبالنیات خلد هولاء و هولاء؛
اهل جهنم برای همیشه در دوزخ جای دارند، چون نیت و قصدشان این بود که اگر برای همیشه در دنیا باشند، معصیت کنند و اهل بهشت همیشگی هستند، چون قصد آنان اطاعت و بندگی در دنیا برای همیشه بود، پس هر دو گروه به شکل قصد و نیت شان جاودان گشته اند.
(بحارالانوار، ج 15، ص 2)

1632 - محشور با نیت در قیامت

قال الصادق - علیه السلام -:
ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامة؛
به درستی که خداوند، مردم را در روز قیامت به شکل و شمایل نیاتشان محشور می کند.
(میزان الحکمة، ج 10، ص 272)

1633 - نیت برای نماز

قال الباقر - علیه السلام -:
لا ینبغی للرجل ان یدخل فی صلاة حتی ینویها و من صلی فکانت نیته الصلاة لم یدخل فیها غیرها قبلت منه اذا کانت ظاهرة و باطنة؛
سزاوار نیست که شخصی وارد نماز شود، مگر با نیت، و کسی که همراه با نیت مشغول نماز شده و نیتی جز نماز ندارد، نماز او قبول است، در صورتی که ظاهر و باطن نمازش برای خدا باشد.
(بحارالانوار، ج 84، ص 377)