فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1630 - پاداش نیت خالص

سئل الصادق - علیه السلام -:
کیف تکون النیة خیراً من العمل؟ قال: لان العمل ربما کان ریاء للمخلوقین و النیة خالصة لرب العالمین؛
از امام صادق - علیه السلام - سؤال شد: چگونه نیت از عمل برتر است؟ فرمود: در عمل ممکن است ریا باشد، ولی نیت امری است خالص برای خداوند.
(بحارالانوار، ج 15، ص 3)

1631 - نیت اهل بهشت و جهنم

قال الصادق - علیه السلام -:
انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا لو خلدوا فیها ان یعصوا الله ابداً... فبالنیات خلد هولاء و هولاء؛
اهل جهنم برای همیشه در دوزخ جای دارند، چون نیت و قصدشان این بود که اگر برای همیشه در دنیا باشند، معصیت کنند و اهل بهشت همیشگی هستند، چون قصد آنان اطاعت و بندگی در دنیا برای همیشه بود، پس هر دو گروه به شکل قصد و نیت شان جاودان گشته اند.
(بحارالانوار، ج 15، ص 2)

1632 - محشور با نیت در قیامت

قال الصادق - علیه السلام -:
ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامة؛
به درستی که خداوند، مردم را در روز قیامت به شکل و شمایل نیاتشان محشور می کند.
(میزان الحکمة، ج 10، ص 272)