فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1624 - نیت در عمل

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لا عمل الا بالنیة؛
عملی نباشد، جز به نیت.
(بحارالانوار، ج 84، ص 371)

1625 - نیت صادق در عمل

قال علی - علیه السلام -:
صلاح العمل بقدر صلاح النیة و قال ایضاً: افضل العمل النیة الصادقة؛
صالح بودن عمل به صلاحیت نیت آن است. و نیز فرمود: بهترین عمل، نیت صادق و خالص در عمل است.
(میزان الحکمة، ج 10، ص 287)

1626 - نیت برای نماز شب

قال الصادق - علیه السلام -:
ان العبد لینوی من نهاره ان یصلی باللیل فتغلبه عینه فینام فیثبت الله له صلاته و یکتب نفسه تسبیحاً و یجعل نومه علیه صدقة؛
گاهی مؤمنی در روز تصمیم می گیرد که در شب نماز شب بخواند، ولی خوابش می برد و موفق به خواندن نماز شب نمی شود خداوند به دلیل همان نیت و قصدش برای او اجر نماز شب را ثبت می فرماید و برای نفس هایش ثواب تسبیح و برای خوابش ثواب صدقه می دهد.
(میزان الحکمة، ج 10، ص 280)