فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1622 - اهمیت نیت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
انما لکن امرء ما نوی فمن کان هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله و من کان هجرته الی دنیا یصیبها او امرئة ینکحها فهجرته الی ما هاجر الیه؛
همانا برای هر کس همان چیزی است که نیت کرده، پس هر کس نیتش از هجرت خدا و رسول باشد، اجر و مزدش بر خدا و رسول است و هر کس نیتش از هجرت، رسیدن به دنیا یا ازدواج با زنی باشد، بهره اش همان است که به سوی او هجرت کرده است.
(مستدرک الوسائل، ج 1، ص 90)

1623 - سئل ابو عبدالله - علیه السلام -:

ماالعبادة؟ فقال حسن النیة بالطاعة من الوجه الذی یطاع الله منه؛
از امام جعفر صادق - علیه السلام - پرسیدند: حقیقت عبادت چیست؟ فرمود: نیت خوب داشتن به اطاعت و بندگی در کار و جهتی که خداوند اطاعت و بندگی می شود.
(میزان الحکمة، ج 10، ص 287)

1624 - نیت در عمل

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لا عمل الا بالنیة؛
عملی نباشد، جز به نیت.
(بحارالانوار، ج 84، ص 371)