فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1621 - نیت برای تمامی کارها

قال الصادق - علیه السلام -:
لابد للعبد من خالص النیة فی کل حرکة و سکون لانه اذا لم یکن هذا المعنی یکون غافلا؛
برای بنده لازم است که در همه اعمال و عبادات و در هر حرکت و سکونی نیت خالصانه داشته باشد زیرا اگر چنین نباشد، آن بنده جزء غافلین به حساب می آید.
(میزان الحکمة، ج 10، ص 285)

1622 - اهمیت نیت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
انما لکن امرء ما نوی فمن کان هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله و من کان هجرته الی دنیا یصیبها او امرئة ینکحها فهجرته الی ما هاجر الیه؛
همانا برای هر کس همان چیزی است که نیت کرده، پس هر کس نیتش از هجرت خدا و رسول باشد، اجر و مزدش بر خدا و رسول است و هر کس نیتش از هجرت، رسیدن به دنیا یا ازدواج با زنی باشد، بهره اش همان است که به سوی او هجرت کرده است.
(مستدرک الوسائل، ج 1، ص 90)

1623 - سئل ابو عبدالله - علیه السلام -:

ماالعبادة؟ فقال حسن النیة بالطاعة من الوجه الذی یطاع الله منه؛
از امام جعفر صادق - علیه السلام - پرسیدند: حقیقت عبادت چیست؟ فرمود: نیت خوب داشتن به اطاعت و بندگی در کار و جهتی که خداوند اطاعت و بندگی می شود.
(میزان الحکمة، ج 10، ص 287)