فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

151 - آگاهی خداوند از تمام نیت ها

ان الله علیم بذات الصدور؛
همانا خداوند از (اسرار) درون سینه ها آگاه است.
(سوره آل عمران، آیه 119)

احادیث:

1620 - نیت، اساس اعمال

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
انما الاعمال بالبنیات؛
همانا کارها بر اساس نیت ها است.
(بحارالانوار، ج 81، ص 381)