فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

آیات:

149 - نیت خالص در نماز

قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین؛
بگو همانا نماز و تمام عبادات و زندگی و مرگ همه برای خداوند پروردگار جهانیان است شریکی برای او نیست و به همین دستور یافته ام و من نخستین مسلمان هستم.
(سوره انعام، آیه 162 و 163)

150 - نیت پاک و خالصانه بندگان واقعی

انی وجهت وجهی للذی فطرالسموات و الارض حنیفاً و ما انا من المشرکین؛
(ابراهیم گفت) من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمانها و زمین را آفریده، من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم.
(سوره انعام، آیه 79)