فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1618 - باطن بندگی

قال الصادق - علیه السلام -:
العبودیة جوهرة کنههاالربوبیة.
فما فقد من العبودیة وجد الربوبیة و ما خفی من الربوبیة اصیب فی العبودیة؛
بندگی گوهری است که ماهیت آن ربوبیت است پس هرچه از بندگی به دست نیامده باشد، در ربوبیت یافته می شود و هرچه از ربوبیت پوشیده و پنهان باشد، در بندگی حاصل می گردد.
(مصباح الشریعة، فی حقیقة العبودیة، باب 100)

1619 - نگاه نامشروع

عن النبی - صلی الله علیه و آله -
النظر الی محاسن النساء سهم من سهام ابلیس فمن ترکه اذاقه الله طعم عبادة تسره؛
نگاه کردن به زینتهای زن (اعضای بدن زن که موجب تحریک می شود) تیری از تیرهای شیطان است پس کسی که این عمل (نگاه کردن) را ترک کند، خداوند لذت عبادات را به وی بچشاند در نتیجه سرمست و خوشحال گردد.
(مستدرک الوسائل، ج 2، ص 554)

فصل بیست و ششم: ارکان نماز، نیت