فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1617 - شناخت شیعه از طریق عبادت

عن الامام السجاد - علیه السلام - قال:
انما شیعتنا یعرفون بعبادتهم... المسبحون اذا سکت الناس، و المصلون اذا نام الناس و المحزونون اذا فرح الناس. یعرفون بالزهد و کلامهم الرحمة و تشاغلهم بالجنة؛
شیعیان ما به راه عبادت شناخته می شوند هنگامی که دیگران خاموشند، آنان به ذکر و تسبیح خداوند مشغول هستند (و آنگاه که دیگران در خوابند آنان به نماز می پردازند و چون دیگران (بر اثر سرگرمی به دنیا) شادمانند، اینان اندوهگین هستند شیعیان، با زهد شناخته می شوند، گفتارشان رحمت است و دل مشغولی آنان، بهشت است.
(نورالثقلین، ج 3، ص 94)

1618 - باطن بندگی

قال الصادق - علیه السلام -:
العبودیة جوهرة کنههاالربوبیة.
فما فقد من العبودیة وجد الربوبیة و ما خفی من الربوبیة اصیب فی العبودیة؛
بندگی گوهری است که ماهیت آن ربوبیت است پس هرچه از بندگی به دست نیامده باشد، در ربوبیت یافته می شود و هرچه از ربوبیت پوشیده و پنهان باشد، در بندگی حاصل می گردد.
(مصباح الشریعة، فی حقیقة العبودیة، باب 100)

1619 - نگاه نامشروع

عن النبی - صلی الله علیه و آله -
النظر الی محاسن النساء سهم من سهام ابلیس فمن ترکه اذاقه الله طعم عبادة تسره؛
نگاه کردن به زینتهای زن (اعضای بدن زن که موجب تحریک می شود) تیری از تیرهای شیطان است پس کسی که این عمل (نگاه کردن) را ترک کند، خداوند لذت عبادات را به وی بچشاند در نتیجه سرمست و خوشحال گردد.
(مستدرک الوسائل، ج 2، ص 554)