فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1613 - عبادت کریمان

قال الصادق - علیه السلام -:
ولکنی اعبده حباً له - عزوجل - و تلک عبادة الکرام؛
اما من او را به جهت دوست داشتن او عبادت می کنم و این عبادت، عبادت کریمان است.
(بحارالانوار، ج 70، ص 17)

1614 - کنترل چشم

عن النبی صلی الله علیه و آله - قال:
النظر الی محاسن النساء سهم من سهام ابلیس. فمن ترکه اذاقة الله طعم عبادة تسره؛
نگاه کردن به زیبایی های زن (نامحرم) تیری از تیرهای ابلیس است هرگاه کسی از این کار خودداری کند، خداوند عبادت را در کام او شیرین کند که او را شادمان سازد.
(مستدرک الوسائل، ج 2، ص 554)

1615 - نشاط شرط ورود به عبادت

عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
لا تکرهوا الی انفسکم العبادة؛
از روی بی میلی به عبادت نپردازید (که در این صورت از عبادت دل زده می شوید).
(اصول کافی، ج 3، ص 129)