فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1612 - عبادت و پیروی هوی

قال علی - علیه السلام -:
کیف یجد لذة العبادة من لا یصوم عن الهوی؛
کسی که از دنباله روی هوی و هوس ابایی ندارد، چگونه می تواند لذت عبادت را درک کند؟
(میزان الحکمة ج 6، ص 27)

1613 - عبادت کریمان

قال الصادق - علیه السلام -:
ولکنی اعبده حباً له - عزوجل - و تلک عبادة الکرام؛
اما من او را به جهت دوست داشتن او عبادت می کنم و این عبادت، عبادت کریمان است.
(بحارالانوار، ج 70، ص 17)

1614 - کنترل چشم

عن النبی صلی الله علیه و آله - قال:
النظر الی محاسن النساء سهم من سهام ابلیس. فمن ترکه اذاقة الله طعم عبادة تسره؛
نگاه کردن به زیبایی های زن (نامحرم) تیری از تیرهای ابلیس است هرگاه کسی از این کار خودداری کند، خداوند عبادت را در کام او شیرین کند که او را شادمان سازد.
(مستدرک الوسائل، ج 2، ص 554)