فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1611 - عبادت پنهان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اعظم العبادة اجراً، اخفاها؛
برترین عبادات از نظر پاداش، پنهان ترین آن است.
(بحارالانوار، ج 75، ص 251)

1612 - عبادت و پیروی هوی

قال علی - علیه السلام -:
کیف یجد لذة العبادة من لا یصوم عن الهوی؛
کسی که از دنباله روی هوی و هوس ابایی ندارد، چگونه می تواند لذت عبادت را درک کند؟
(میزان الحکمة ج 6، ص 27)

1613 - عبادت کریمان

قال الصادق - علیه السلام -:
ولکنی اعبده حباً له - عزوجل - و تلک عبادة الکرام؛
اما من او را به جهت دوست داشتن او عبادت می کنم و این عبادت، عبادت کریمان است.
(بحارالانوار، ج 70، ص 17)