فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1610 - عبادت و یقین

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لا عبادة الا بیقین؛
عبادت کمال نیابد، مگر این که از روی یقین باشد.
(بحارالانوار، ج 77، ص 169)

1611 - عبادت پنهان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اعظم العبادة اجراً، اخفاها؛
برترین عبادات از نظر پاداش، پنهان ترین آن است.
(بحارالانوار، ج 75، ص 251)

1612 - عبادت و پیروی هوی

قال علی - علیه السلام -:
کیف یجد لذة العبادة من لا یصوم عن الهوی؛
کسی که از دنباله روی هوی و هوس ابایی ندارد، چگونه می تواند لذت عبادت را درک کند؟
(میزان الحکمة ج 6، ص 27)