فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1606 - عبادت غیر مقبول

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان لله ملکاً ینادی علی بیت المقدس کل لیلة: من اکل حراماً لم یقبل الله منه صرفاً و لا عدلاً. و الصرف النافلة و العدل الفریضة؛
خداوند را فرشته ای است بر فراز بیت المقدس که هر شب بانگ برمی آورد: هر کس از طریق نامشروع و حرام امرار معاش کند خداوند از او صرف و عدلی نمی پذیرد (صرف اعمال مستحبی و عدل، واجبات است).
(بحارالانوار، ج 103، ص 16)

1607 - عبادت بی فایده

قال علی - علیه السلام -:
لا خیر فی عبادة لا علم فیها؛
در عباداتی که از روی فهم و آگاهی (نسبت به معبود و آنچه انجام می دهد) صورت نگیرد خیری نباشد.
(بحارالانوار، ج 78 ص 75)

1608 - عبادت خدا و شیطان

قال ابوعبدالله - علیه السلام -:
من اصغی الی ناطق فقد عبده. فان کان الناطق عن الله فقد عبدالله و ان کان الناطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس؛
هر کس به سخنی گوش فرا دهد، در قید بندگی او در آمده است پس اگر گوینده، سخن حق گوید، شنونده خداوند - تبارک و تعالی - را عبادت کرده است و چنانچه سخن غیر الهی و شیطان گوید، او شیطان را عبادت و اطاعت کرده است.
(بحارالانوار، ج 72، ص 268)