فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1603 - مشخصات عبودیت

قال علی - علیه السلام -:
العبودیة خمسة اشیاء: خلاء البطن، و قرائة القران، و قیام اللیل، و التضرع عند الصبح و البکاء من خشیة الله؛
بندگی بر پنج رکن استوار است:
1 - خالی ساختن شکم (ازحرام)؛
2 - قرائت قرآن؛
3 - شب زنده داری؛
4 - زاری و راز و نیاز صبحگاهان؛
5 - گریه از خوف خدا؛
(مستدرک الوسائل، ج 2، ص 294)

1604 - عابدترین مردم

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من اتی بما افترض الله علیه، فهوا من اعبد الناس؛
کسی که تکالیف واجبش را انجام دهد، از جمله عابدترین مردم است.
(بحارالانوار، ج 77، ص 45)

1605 - نخستین گام عبادت

قال الرضا - علیه السلام -:
اول عبادة الله معرفته و اصل معرفة الله توحیده؛
نخستین گام در عبادت حقیقی، شناخت خداوند است و اساس شناخت خدا، به یگانگی خواندن او است.
(عیون اخبارالرضا، ج 1، ص 12)