فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1599 - تداوم در عبادت

قال علی - علیه السلام -:
دوام العبادة برهان الظفر علی السعادة؛
عبادتی که به طور مداوم و مستمر باشد، راهنمای رسیدن به سعادتمندی است.
(میزان الحکمة، ج 6، ص 10)

1600 - زیور عبادت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
السکینة زینة العبادة؛
وقار و متانت، زیور عبادت است.
(بحارالانوار، ج 77، ص 131)

1601 - اوصاف عابد

فی حدیث المعراج
یا احمد! هل تدری متی تکون العبد عابداً؟ قال: لاء ارب. قال: اذا اجتمع فیه سبع خصال: ورع یحجره عن المحارم، و صمت یکفیه عما لا یعنیه و خوف یزداد کل یوم من بکائه و حیاء یستحبی منی فی الخلاء و اکل ما لابد منه و یبغض الدنیا لبعضی لها و یحب الاخیار لحبی ایاهم؛
ای احمد! آیا می دانی چگونه می توان عابد حقیقی بود؟ حضرت پاسخ دادند: نمی دانم. خداوند - تبارک و تعالی - فرمود: هرگاه هفت صفت در انسان تحقق یابد او عابد حقیقی است:
1 - تقوایی که او را از ارتکاب معاصی و گناهان بازدارد؛
2 - سکوتی که مانع از پرداختن به آنچه که به او مربوط نمی شود، گردد؛
3 - ترسی که هر روز بر اشک و حزن او بیفزاید؛
4 - حیایی که در خلوت و تنهایی از من پروا کند و مرتکب گناه نشود؛
5 - خوردن آنچه از حلال که روزی او کرده ام و برای ادامه حیات محتاج آن است؛
6 - دشمنی دنیا، زیرا که من دنیا را دشمن می دارم؛
7 - دوستی نیکان و صالحان، از آن روی که من آنان را دوست دارم.
(بحارالانوار ج 77، ص 30)