فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1597 - خلوت و عبادت

قال علی - علیه السلام -:
فی الانفراد لعبادة الله کنوز الارباح؛
گنج های سعات (و سود) ثمره عبادت خداوند در خلوت است.
(غرر الحکم، ج 2، ص 55)

1598 - عشق به عبادت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
افضل الناس من عشق العبادة فعانقها، و احبها بقلبه و با شرها بجسده و تفرغ لها، فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر؛
برترین مردم کسی است که به عبادت عشق ورزد عبادت را در آغوش کشد و قلباً آن را دوست داشته، اعضا و جوارحش را به آن مشغول می کند و در قید این نباشد که دنیای او همراه با آسایش و یا در حلقه سختی است.
(اصول کافی، ص 2، ص 83)

1599 - تداوم در عبادت

قال علی - علیه السلام -:
دوام العبادة برهان الظفر علی السعادة؛
عبادتی که به طور مداوم و مستمر باشد، راهنمای رسیدن به سعادتمندی است.
(میزان الحکمة، ج 6، ص 10)