فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1585 - اخلاص و بالا رفتن عمل

قال علی - علیه السلام -:
بالاخلاص ترفع الافعال؛
به وسیله اخلاص، اعمال انسان بالا می رود (و پذیرفته می شود).
(غرر الحکم ج، 1 ص 332)

1586 - سعادتمند کیست؟

قال علی - علیه السلام -:
السعید من اخلص الطاعة؛
سعادتمند کسی است که که در عبادت و طاعت مخلص باشد.
(مشکوة الانوار، ص 11)

1587 - جایگاه عبادت

قال علی - علیه السلام -:
لا عبادة کاداء الفرائض؛
هیچ عبادتی مانند انجام واجبات نیست.
(منتخب الغرر، ص 48)