فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1579 - سه نمونه عبادت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا کان یوم القیامة صارت امتی ثلاث فرق: فرقة تعبدون الله خالصاً و فرقة تعبدون الله ریاء و فرقة تعبدون الله یصیبون به دنیا...؛
روز قیامت امت من به سه گروه تقسیم می شوند:
1 - گروهی که خداوند را با اخلاص عبادت کرده اند؛
2 - گروهی که ریاکارانه به عبادت خدا پرداخته اند؛
3 - گروهی که برای دستیابی به دنیا عبادت کرده اند؛
(تفسیر المیزان، ج 10، ص 181)

1580 - نتیجه چهل شبانه روز اخلاص

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما اخلص عبدلله - عزوجل - اربعین صباحاً الا حرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه؛
کسی که چهل شبانه روز برای خدا اخلاص پیشه کند، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری می شوند.
(بحارالانوار، ج 70، ص 242)

1581 - عبادت همراه با اخلاص

قالت فاطمة الزهراء - علیها السلام -
من اصعد الی الله خالص عبادته اهبط الله عزوجل الیه افضل مصلحته؛
کسی که عبادت با اخلاص را به خدا تقدیم بدارد، خداوند برترین مصلحت ها را بر او نازل می کند.
(بحارالانوار، ج 70، ص 250)