فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1573 - اقسام عبادت کنندگان

قال الصادق - علیه السلام -:
ان العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله - عزوجل - خوفاً فتلک عبادة العبید و قوم عبدوا الله - تبارک و تعالی - طلب الثواب فتلک عبادة الاجراء و قوم عبدوا الله - عزوجل - حبا له فتلک عبادة الاحرار و هی افضل العبادة؛
عبادت کنندگان سه گروهند: دسته ای که از ترس خدا را عبادت می کنند که این، عبادت بردگان است گروهی که خداوند - تبارک و تعالی - را به طمع ثواب پرستش می کنند که این، عبادت مزدوران است و دسته ای خدای بلند مرتبه را عبادت می کنند برای دوستی و محبت او و این، عبادت آزادمردان است و بهترین عبادت است.
(بحارالانوار، ج 70، ص 255 کافی ج 2، ص 84 وسائل الشیعه، ج 1، ص 45)

1574 - عبادت و حرام خواری

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
العبادة مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل؛
عبادت کردن با حرام خواری، مثل بنا کردن ساختمان بر روی شن است.
(بحارالانوار، ج 84، ص 258)

1575 - عبادت در خفا

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اعظم العبادة اجراً اخفاها؛
پاداش عبادتی که مخفی تر باشد، بیشتر است.
(بحارالانوار، ج 70، ص 251)