جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1570 - اشتیاق به عبادت

عن الحسن بن علی - علیه السلام -:
ان من طلب العبادة تزکی له و اذا اضرت النوافل بالفریضة فارفضوها؛ هر کس اشتیاق عبادت دارد، دل را برای آن پاک می کند و هرگاه نمازهای مستحبی به نمازهای واجب ضرر رساند. (در صورتی که نماز شب، به قضا شدن نماز صبح انجامند. آنها راترک کنید.
(تحف العقول، ص 267)

1571 - عبادت مطلوب

عن الامام حسن العسکری - علیه السلام -:
لیست العبادة کثرة الصیام و الصلاة و انما العبادة کثرة التفکر فی امر الله؛
عبادت به بسیاری روزه و نماز نیست، بلکه عبادت به اندیشیدن بسیار در امر (قدرت) خداوند است.
(بحارالانوار، ج 88، ص 373)

1572 - نماز، بهترین عبادت

قال الرضا - علیه السلام -:
ان الصلوة افضل العبادة لله؛
همانا نماز، بهترین وسیله بندگی برای خدا است.
(جامع احادیث الشیعه، ج 4، ص 50)