فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

148 - راه راست در عبادت خداست

ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم؛
همانا خداوند پروردگار من و شما است پس او را عبادت کنید که این راه راست است.
(سوره آل عمران، آیه 51)

احادیث

1570 - اشتیاق به عبادت

عن الحسن بن علی - علیه السلام -:
ان من طلب العبادة تزکی له و اذا اضرت النوافل بالفریضة فارفضوها؛ هر کس اشتیاق عبادت دارد، دل را برای آن پاک می کند و هرگاه نمازهای مستحبی به نمازهای واجب ضرر رساند. (در صورتی که نماز شب، به قضا شدن نماز صبح انجامند. آنها راترک کنید.
(تحف العقول، ص 267)