فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

145 - پرستش خداوند

ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لاالضالین؛
تنها تو را می پرستیم و تنها از تو مدد می جوییم ما را به راه راست هدایت کن؛ راه کسانی که بر آنان نعمت داده ای نه آنان که مورد خشم تواند و نه گمراهان.
(سوره فاتحه، آیات 7-5)

146 - تنها خدا را عبادت کنید!

یا عبادی الذین امنوا ان ارضی واسعة فایای فاعبدون؛
ای بندگان من که ایمان آورده اید همانا زمین من فراخ و گسترده است پس تنها مرا عبادت کنید.
(سوره عنکبوت، آیه 56)

147 - معبودی جز او نیست

ذلکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شی ء فاعبدوه و هو علی کل شی ء وکیل؛
این پروردگار من و شما است که معبودی جز او نیست و آفریننده همه چیز است پس او را پرستش کنید و او نگهبان هر چیز است.
(سوره انعام، آیه 102)