فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

144 - عبادت فقط برای خدا

انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق و اعبدوه واشکروا له الیه ترجعون؛
شما به جای خداوند، بت هایی (از سنگ و چوب) را می پرستید و دروغی به هم می بافید آن هایی را که پرستش می کنید، مالک هیچ رزقی برای شما نیستند؛ روزی را تنها نزد خدا بجویید و او را پرستش کنید و شکر او را به جا آورید که به سوی او بازگشت داده می شوید.
(سوره عنکبوت آیه 17)

145 - پرستش خداوند

ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لاالضالین؛
تنها تو را می پرستیم و تنها از تو مدد می جوییم ما را به راه راست هدایت کن؛ راه کسانی که بر آنان نعمت داده ای نه آنان که مورد خشم تواند و نه گمراهان.
(سوره فاتحه، آیات 7-5)

146 - تنها خدا را عبادت کنید!

یا عبادی الذین امنوا ان ارضی واسعة فایای فاعبدون؛
ای بندگان من که ایمان آورده اید همانا زمین من فراخ و گسترده است پس تنها مرا عبادت کنید.
(سوره عنکبوت، آیه 56)