فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

141 - عبادت

و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون؛
من جن و انس را نیافریدم، جز برای این که عبادتم کنند (و از این طریق تکامل یابند و به من نزدیک شوند).
(سوره ذاریات، آیه 56)

142 - اولین فرمان به موسی - علیه السلام -:

اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلوة لذکری؛
من الله هستم و معبودی جز من نیست، مرا پرستش کن و نماز را برای یاد من به پادار.
(سوره طه، آیه 14)

143 - نماز و آیین مستقیم

و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلوة و یؤتوا الزکوة و ذلک دین القیمة؛
در حالی که به آن ها دستوری داده نشده بود، جز این که خدا را خالصانه پرستش کنند، از شرک به توحید بازگردند، نماز را برپا دارند، و زکات را ادا کنند و این است آیین مستقیم و صحیح و پایدار.
(سوره بینه، آیه 5)