فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

140 - نتیجه ترک عبادت

... ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین؛
آنان که از عبادت خدا تکبر می ورزند هرچه زودتر ذلیلانه به جهنم فرو خواهند رفت.
(سوره غافر، آیه 60)

141 - عبادت

و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون؛
من جن و انس را نیافریدم، جز برای این که عبادتم کنند (و از این طریق تکامل یابند و به من نزدیک شوند).
(سوره ذاریات، آیه 56)

142 - اولین فرمان به موسی - علیه السلام -:

اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلوة لذکری؛
من الله هستم و معبودی جز من نیست، مرا پرستش کن و نماز را برای یاد من به پادار.
(سوره طه، آیه 14)