فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1569 - ذکر، و مسئلت از خدا

عن ابی عبدالله - علیه السلام -:
قال: ان الله - عزوجل - یقول: من شغل بذکری عن مسألتی، اعطیته افضل ما اعطی من سألنی؛
خداوند - عزوجل - می فرماید: کسی که به واسطه ذکر من از سؤال (طلب حاجت) بازماند، بهتر از آنچه به طلب کننده عطا کنم، به او می دهم.
(اصول کافی، ج 2، ص 501)

فصل بیست و پنجم: اهمیت و آثار عبادت

آیات: