فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1559 - بصیرت در کارها

قال علی - علیه السلام -:
من ذکر الله استبصر؛
هرکه یاد خدا کند (در کارها) بصیرت پیدا می کند.
(منتخب الغرر، ص 24)

1560 - ثمره یاد خدا

قال علی - علیه السلام -:
من اشتغل بذکر الله طیب الله ذکره؛
هر کس که به ذکر خدا مشغول باشد، خداوند یاد و نام او را (در نزد مردم نیکو و پاکیزه دارد.
(منتخب الغرر، ص 24)

1561 - مجلس بی ذکر خدا

قال ابوعبدالله - علیه السلام -:
ما من مجلس یجتمع فیه ابرار و فجار فیقومون علی غیر ذکر الله - عزوجل - الا کان حسرة علیهم یوم القیامة؛
هرگاه عده ای - چه نیک و بد - در مجلسی جمع شوند و به غیر یاد خدا بپردازند، در روز قیامت افسوس و حسرت می ورزند.
(اصول کافی، ج 2، ص 496)