جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1536 - ثمره ذکر

قال علی - علیه السلام -:
ثمرة الذکر استناره القلوب؛
ثمره و نتیجه ذکر خدا نورانی شدن دل ها است.
(منتخب الغرو، ص 21)

1537 - همیشه یاد خدا

استدیموا الذکر، فانه ینیرالقلب و هو افضل العبادة؛
منتخب الغرر، ص 20)

1538 - بهترین ذکر

قال علی - علیه السلام -:
افضل الذکر القرآن، به تشرح الصدور و تستنیر السرائر؛
بهترین ذکر، قرآن است که با تلاوت آن (و تدبر در آیاتش) سینه ها باز و اندرون روشن میگردد.
(منتخب الغرر، ص 20)