فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1531 - انس با یاد خدا

قال علی - علیه السلام -:
الذکر مفتاح الانس؛
یاد خدا کلید انس با خدا است. (انسان در نتیجه یاد خدا، با خدا مأنوس می شود).
(منتخب الغرر، ص 19)

1532 - ذکر گفتن در بازار

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من ذکر الله فی السوق مخلصاً عند غفلة الناس و شغلهم بما فیه، کتب الله له الف حسنة و غفر الله له یوم القیامة مغفرة لم تخطر علی قلب بشر؛
کسی که در بازار و هنگام غفلت مردم و اشتغال آنان به آنچه در بازار است از روی اخلاص خدا را یاد کند، خداوند برای او هزار حسنه بنویسد و به گونه ای او را در روز قیامت مورد رحمت قرار دهد که به قلب هیچ بشری خطور نکرده باشد.
(عدة الداعی، ص 198)

1533 - لذت با یاد خدا

قال علی - علیه السلام -:
الذکر لذة المحبین؛
یا خدا لذت و دوست داران است (دوستان خدا از یاد وی لذت می برند).
(منتخب الغرر، ص 20)