فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1529 - گفتار انسان همراه ذکر

قال علی - علیه السلام -:
جمع الخیر کله فی ثلاث خصال: النظر و السکوت و الکلام. فکل نظر لیس فیه اعتبار فهو سهو و کل سکوت لیس فیه فکرة فهو غفلة و کل کلام لیس فیه ذکر فهو لغو. فوطبی لمن کان نظره عبرة و سکونته فکراً و کلامه ذکراً و بکی علی خطیئت و امن الناس شره؛
خیر و سعادت انسان در سه خصلت نهفته است: توجه، سکوت و سخن پس هر توجه و نظری که در آن عبرت نباشد، بیهوده است و هر سکوتی که همراه آن اندیشه نباشد، غفلت است و هر سخنی که در آن ذکر خدا نباشد، لغو است پس خوشا به حال کسی که توجه و نظرش عبرت و سکوت وی همراه با اندیشه و گفتار او ذکر خدا باشد و در برابر خطاهایش در پیشگاه خدا گریه کند و مردم از شر وی در امان باشند.
(خصال، ج 1، ص 98)

1530 - توجه خدابه نمازگزار

قال الباقر - علیه السلام -:
ذکر الله لاهل الصلاة اکبر من ذکرهم ایاه؛ الا تری انه یقول: اذکرونی اذکرکم؛
یاد خدا برای نمازگزاران بالاتر از یاد آنها از خدا است. آیا نمی بینی که خدا می فرماید: مرا یاد کنید تا شما رایاد کنم.
(بحارالانوار، ج 82، ص 199)

1531 - انس با یاد خدا

قال علی - علیه السلام -:
الذکر مفتاح الانس؛
یاد خدا کلید انس با خدا است. (انسان در نتیجه یاد خدا، با خدا مأنوس می شود).
(منتخب الغرر، ص 19)