فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

احادیث:

1525 - نتیجه یاد خدا

قال علی - علیه السلام -:
من ذکر الله - سبحانه - احیی الله قلبه و نور عقله و لبه؛
هر کس خداوند سبحان را یاد کند، خداوند دل او را زنده کرده و عقل و خردش را روشن گرداند.
(منتخب الغرر، ص 19)

1526 - نجات از آتش به وسیله کثرت ذکر

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من اکثر ذکر الله - عزوجل - احبه الله. و من ذکر الله کثیراً کتبت له براءتان: براءة من النار و براءة من النفاق؛
هر کس ذکر خدا را بسیار کند خداوند او را دوست دارد و هر کس ذکر خداوند را بسیار کند، برای او دو برائت (حکم آزادی) نوشته شود: یکی برائت از آتش جهنم و دیگری برائت از نفاق و دورویی.
(اصول کافی، ج 2، ص 499، ح 3)