فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

138 - در همه حال به یاد خدا باشید

الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار؛
همانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند یاد می کنند و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند و می گویند بارالها! اینها را بیهوده نیافریده ای، منزهی تو ما را از عذاب آتش نگاه دار.
(سوره آل عمران، آیه 191)

احادیث:

1525 - نتیجه یاد خدا

قال علی - علیه السلام -:
من ذکر الله - سبحانه - احیی الله قلبه و نور عقله و لبه؛
هر کس خداوند سبحان را یاد کند، خداوند دل او را زنده کرده و عقل و خردش را روشن گرداند.
(منتخب الغرر، ص 19)