فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

137 - به یاد خدا باشید!

فاذکرونی اذکرکم...؛
پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم.
(سوره بقره آیه 152)

138 - در همه حال به یاد خدا باشید

الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار؛
همانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند یاد می کنند و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند و می گویند بارالها! اینها را بیهوده نیافریده ای، منزهی تو ما را از عذاب آتش نگاه دار.
(سوره آل عمران، آیه 191)

احادیث: