فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

فصل بیست و چهارم: اسرار و آثار ذکر

آیات:

129 - یاد خدا در همه حال

یا ایهاالذین امنوا اذکروا الله ذکراً کثیراً، و سبحوه بکرة و اصیلا؛
ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا را بسیار یاد کنید و صبح و شام او را تسبیح نمایید.
(سوره احزاب، آیات 41، و 42)