فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1518 - انجام نماز برای خودنمایی

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من صلی صلوة یرائی بها فقد اشرک؛
هر که نمازی برای خودنمایی، بخواند، شرک ورزیده است.
(تفسیر قرطبی ج 10، ص 71)

1519 - نماز بر پایه علم و آگاهی

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
نوم علی علم خیر من صلاة علی جهل؛
خواب باعلم و آگاهی بهتر از نماز باجهل و نادانی است.
(نهج الفصاحه، حدیث 3140)

1520 - نماز بر پایه یقین

قال علی - علیه السلام -:
نوم علی یقین خیر من صلوة فی شک؛
خوابی که از روی یقین باشد، بهتر از نمازی است که باشک (نسبت به خداوند) خوانده شود.
(بحارالانوار، ج 33، ص 357)