فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1511 - ریا در عبادت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ایما عبد التفت فی صلاته، قال الله تعالی: یا عبدی! الی من تقصد و من تطلب؟ اربا غیری ترید؟ او رقیباً سوای تطلب؟ او جواداً خلای تبغی؟ و انا اکرم، الاکرمین، و اجود الاجودین، و افضل المعطین. اثیبک ثواباً لا یحصی قدره. اقبل علی فانی علیک مقبل و ملائکتی علیک مقبلون. فان اقبل زال عنه اثم ما کن منه. فان التفت ثانیة اعاد الله مقالته، فان اقبل علی صلاته غفر الله له و تجاوز عنه ما کان منه. فان التفت ثالثه اعاد الله مقالته، فان اقبل علی صلاته غفر الله له ما تقدم من ذنبه فان، التفت رابعة اعرض الله عنه، و اعرضت الملائکة عنه، و یقول: ولیتک یا عبدی الی ما تولیت؛
هرگاه بنده ای در نمازش توجه و التفات به غیر خدا پیدا کند، خداوند، - تبارک و تعالی - به او می فرماید: ای بنده من! اراده چه کسی را می کنی و از که طلب حاجتی می نمایی؟ آیا پروردگاری غیر من می خواهی و یا ناظری جز من می جویی و یا بخشنده تر از من یافته ای؟ حال آن که من اکرم الاکرمین و اجود الاجودین و شایسته ترین عطا کنندگان می باشم، من به تو ثواب بی حساب می دهم که قابل شمارش نباشد، (بنده من!) به من توجه کن و به سوی من بیا که من نیز به تو روی می آورم و ملائکه ام نیز به تو روی آورده اند اگر روی به خدا آورد، خداوند گناهش را می آمرزد، چون مجدداً روی برگردانید خداوند گفته اش را تکرار می کند پس اگر بار سوم به غیر خدا رو آورد، خداوند گناهش را می آمرزد و از تقصیر او می گذرد هرگاه بار سوم به غیر خدا رو آورد، خداوند سخنان اول را تکرار می فرماید اگر به خدا توجه پیدا کند، خداوند گناهش را می آمرزد و هرگاه بار چهارم از خداوند روی برگرداند خداوند متعال از او اعراض می نماید و ملائکه اش نیز از او روی گردان می شوند و می فرماید: بنده من! تو را به آنچه در پی آن هستی، وا می گذارم.
(بحارالانوار، ج 84، ص 244)

1512 - نماز و دوری از گناه

اتی النبی - صلی الله علیه و آله - رجل فقال: یا رسول الله! انی لا اصوم الا شهر رمضان لا ازید علیه، و لا اصلی الا الخمس لا ازید علیها، و لیس لله عندی صدقة و لا حج و لا تطوع انا این اذا مت؟ قال - صلی الله علیه و آله - معی فی الجنة، اذا حفظت لسانک من اثنین الغیبة والکذب و قلبلت من اثنین و الحسد، و نظرک من اثنین، ترک النظر الی ما حرم الله و لا تؤذی مسلماً دخلت معی فی الجنة؛
مردی به حضور پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - رسید و گفت: من جز در ماه رمضان روزه نمی گیرم و بیش از نماز پنج گانه به جا نمی آورم و برای خدا صدقه حج، و اعمال مستحبی هم ندادم بعد از مرگ جای من کجاست؟ پیامبر (ص) فرمود: اگر زبانت را از غیبت و دروغ حفظ کنی و دلت را از کینه و حسد تهی کنی و چشمت را از آنچه خداوند ممنوع ساخته، بربندی و مسلمانی را نیازاری، با من در بهشت خواهی بود.
(مواعظ العدیده، ص 43)

1513 - احترام به نماز

قال علی - علیه السلام -:
من لم یأخذ اهبة الصلوة وقتها فما و قرها؛
کسی که پیش از نماز، خود را برای نماز آماده نکند، به نماز احترام نکرده است.
(شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 20، باب 768، ص 329)