فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1505 - غیبت مانع قبولی نماز

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من اغتاب مسلماً او مسلمة لم یقبل الله صلوته و لا صیامه اربعین یوماً و لیلة الا ان یغفر له صاحبه؛
هر کس مرد یا زن مسلمانی را غیبت کند، چهل شبانه روز نماز و روزه اش پذیرفته نیست مگر این که غیبت شونده او را ببخشاید.
(بحارالانوار، ج 75، ص 258)

1506 - دروغ، مانع نماز شب

قال الصادق - علیه السلام -:
ان الرجل لیکذب الکذبة فیحرم بها صلاة اللیل؛
همانا مردی دروغ می گوید و آن دروغگویی او را از نماز شب محروم می سازد.

1507 - پیروی از هوای نفس

قال علی - علیه السلام -:
لو صمت الدهر کله و قعدت اللیل کله و قتلت بین الرکن و المقام، بعثک الله مع هواک بالغاً ما بلغ، ان فی جنة ففی جنة و ان نار ففی نار؛
اگر همه روزگار خود را روزه و شب ها را در نماز شب به سر بری و در میان رکن و مقام کشته شوی، خداوند تو را (در قیامت) با هوای نفس محشور می کند پس اگر هوای دل تو الهی بود، به بهشت خواهی رفت و اگر جهنمی بود، به جهنم داخل می شوی.
(سفینة البحار، ج 2، ص 827)