فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1496 - ملاک شناخت نمازگزار

قال الصادق - علیه السلام -:
یعرف من یصف الحق بثلاث خصال: ینظر الی اصحابه من هم، و الی صلوته کیف هی و فی انی وقت یصلیها فان کان ذا مال نظر این یصنع ما له؛
کسی که متصف و متصل به حق است، به سه خصلت شناخته می شود:
1 - به دوستانش نگاه کنید (چگونه دوستی دارد).
2 - و نمازش را ببینید چگونه است و در چه وقتی نماز می خواند.
3 - و اگر مالی به دستش آمد چگونه از آن مال استفاده می کند.
(مستدرک الوسائل، ج 1، ص 184)

1497 - نماز، خانه اخلاص

قال الباقر - علیه السلام -:
الصلاة بیت الاخلاص و تنزیه عن الکبر؛
نماز (حقیقی و کامل) جایگاه و خانه اخلاص و باعث دوری از کبر و خودپسندی است.
(میزان الحکمه، ج 5، ص 375، بحارالانوار، ج 78، ص 183)

1498 - نماز باتقوا

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
رکعتان من رجل ورع افضل من الف رکعة من مخلط؛
دو رکعت نماز انسان با تقوا، برتر از هزار رکعت نماز فرد لاابالی است.
(نهج الفصاحه، حدیث 1672)