فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1492 - بی بهره از نماز

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
و من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنکر، لم تزده من الله الا بعداً؛
هر کس که نمازش او را از فحشا و منکر باز ندارد، هیچ بهره ای جز دوری از خدا نبرده است.
(بحارالانوار، ج 82، ص 198، شهاب الاخبار، ص 215)

1493 - نماز وسیله پاکسازی از کبر

قالت فاطمةالزهراء - علیها السلام -
جعل الله الصلاة تنزیها لکم عن الکبر؛
خداوند نماز را مایه دوری شما از کبر و خودپسندی قرار داد.
(اعیان الشیعه، ج 1، ص 316)

1494 - نماز صحیح

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من اسبع وضوءه و احسن صلوته و ادی الزکوة ماله و خزن لسانه و کف غضبه و استغفر لذنبه و ادی النصیحة لاهل بیت رسوله فقد الستکمل حقائق الایمان و ابواب الجنة مفتحة له؛
هر که خوب وضو سازد و نمازش را درست بخواند و زکات مالش را بپردازد و زبانش را نگاه دارد و خشمش را فرو برد و برای گناهانش طلب آمرزش کند و حقوق دوستی خاندان پیغمبر را ادا کند، حقیقت ایمان را کامل کرده و درهای بهشت برایش باز است.
(ثواب الاعمال، ص 64)