فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1489 - فلسفه سجده بر خاک

قال علی - علیه السلام -:
و لما فی ذلک من تعفیر عتاق الوجوه بالتراب تواضعاً و التصاق کرائم الجوارح بالارض تضاغراً؛
ساییدن گونه به خاک نشانه تواضع و گذاردن اعضای شریف بر زمین دلیل کوچکی و حقارت (در برابر خدا) است.
(نهج البلاغه، خطبه 192)

1490 - نماز و شیعیان اهل بیت (ع)

قال الصادق - علیه السلام -:
شیعتنا اهل الورع و الاجتهاد و اهل الوفاء و الامانة و اهل الزهد و العبادة و اصحاب الاحدی و خمسین رکعة فی الیوم و اللیة؛
شیعیان ما اهل تقوا و پاکدامنی و جدیت اند و مردمی باوفا و امین اند و اهل زهد و عبادت اند و کسانی هستند که در شبانه روز پنجاه و یک رکعت نماز می خوانند.
(بحارالانوار، ج 68، ص 167)

1491 - فلسفه نماز از دیدگاه نهج البلاغه

قال علی - علیه السلام -:
و عن ذلک ما حرس الله عبادة المؤمنین بالصلوات و الزکوات، و مجاهدة الصیام فی الایام المفروضات، تسکیناً لاطرافهم و تخشیعاً لابصارهم و تذلیلاً لنفوسهم، و تخفیضاً لقلوبهم و اذهاباً للخیلاء عنهم. و لما فی ذلک من تعفیر عتاق الوجوه بالتراب تواضعاً و التصاق کرائم الجوارح بالارض تصاغراً؛
خداوند برای حفظ بندگانش از این امور (یعنی ظلم و ستم و شیطان) با نماز، زکات و مجاهده در گرفتن روزه واجب، آنان را حراست فرموده است تا اعضا و جوارح آنان آرام و چشم هایشان خاشع و غرایز و تمایلات سرکششان خوار و ذلیل و قلب های آنان خاضع شود و تکبر از آنها رخت بر بندد ساییدن پیشانی که بهترین جاهای صورت است برخاک، موجب تواضع و گذاردن گرامی ترین اعضای بدن بر زمین، موجب کوچکی (به درگاه خداوند) است.
(نهج البلاغه، خطبه 192)