فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

124 - نماز، بهترین نوع شکرگزاری

انا اعطیناک الکوثر، فصل...؛
به شکرانه عطایای ما نماز برپادار.
(سوره کوثر، آیه 1 و2)

125 - منافق و اندکی یاد خدا بودن

ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الی الصلوة قاموا کسالی یراؤون الناس و لا یذکرون الله الا قلیلاً؛
منافقان می خواهند خدا را فریب دهند، در حالی که او آنها را فریب می دهد و هنگامی که به نماز برمی خیزند، با کسالت برمی خیزند، و در برابر مردم ریا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی نمایند.
(سوره نساء، آیه 142)

126- اخلاص در نماز

قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین؛
بگو همانا نماز و تمام عبادات و زندگی و مرگ من، همه برای خداوند پروردگار جهانیان است، شریکی برای او نیست و به همین دستور یافته ام و من نخستین مسلمان هستم.
(سوره انعام، آیات 162 و 163)