فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

122 - مراقبت از نماز

حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی و قوموا لله قانتین؛
در انجام همه نمازها و نماز میانی (ظهر) کوشش و مواظبت کنید در حال عبادت و خضوع کنان برای خدا به پا خیزید.
(سوره بقره، آیه 238)

123 - وظایف والدین در آموزش نماز

وأمر اهلک بالصلوة واصطبر علیها؛
اهل خود را به خواندن نماز امر کن و بر ادای آن شکیبا باش.
(سوره طه آیه 132)

124 - نماز، بهترین نوع شکرگزاری

انا اعطیناک الکوثر، فصل...؛
به شکرانه عطایای ما نماز برپادار.
(سوره کوثر، آیه 1 و2)