فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

118 - نماز همراه با مردم داری

قولوا للناس حسناً و اقیموا الصلوة؛
نمازگزار باید با مردم خوب حرف بزند.
(سوره بقره، آیه 83)

119 - نماز شرط برادری و اخوت اسلامی

فان تابوا و اقاموا الصلوة و اتوا الرکوة فاخوانکم فی الدین؛
هرگاه توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند برادر دینی شما هستند.
(سوره توبه، آیه 11)

120 - یاری طلبی از نماز

یا ایها الذین امنوا استعینوا بالصبر و الصلوة ان الله مع الصابرین؛
ای افراد با ایمان! از صبر و استقامت و از نماز (در برابر حوادث سخت زندگی) کمک بگیرید (زیرا) خداوند با صابران است.
(سوره بقره آیه 153)