جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1478 - کیفیت ورود و خروج از مسجد

قال الصادق - علیه السلام -:
الفضل فی دخول المسجد ان تبدأ برجلک الیمنی اذا دخلت و بالیسری اذا خرجت؛
بهتر است که هنگام ورود به مسجد پای راست را و در وقت خروج پای چپ را پیش گذاری.
(وسائل الشیعه ج 3 ص 575)

فصل بیستم و سوم: اخلاق و صفات نمازگزاران

آیات: