فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1486 - راندن گناهکاران از مسجد

قال الباقر - علیه السلام -:
بینما رسول الله - صلی الله علیه و آله - فی السمجد اذ قال: قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان حتی اخرج خمسة نفر. فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فیه و انتم لا تزکون؛
در حالی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در مسجد بود فرمود: فلانی برخیز... تا این که پنج تن را به همین صورت جدا نمود آنگاه فرمود: از مسجد ما خارج شوید و تا هنگامی که زکات نمی دهید در مسجد ما نماز به جای نیاورید.
(وسائل الشیعه ج 6 ص 12)

1478 - کیفیت ورود و خروج از مسجد

قال الصادق - علیه السلام -:
الفضل فی دخول المسجد ان تبدأ برجلک الیمنی اذا دخلت و بالیسری اذا خرجت؛
بهتر است که هنگام ورود به مسجد پای راست را و در وقت خروج پای چپ را پیش گذاری.
(وسائل الشیعه ج 3 ص 575)

فصل بیستم و سوم: اخلاق و صفات نمازگزاران