فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1484 - محبوبترین اهل مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ثم قال: و خیر البقاع المساجد و احبهم الی الله اولهم دخولا و آخرهم خروجاً منها؛
بهترین مکانهای زمین مساجد است و محبوبترین اهل مسجد کسی است که هنگام ورود به مسجد اولین نفر و هنگام خروج از آن آخرین نفر باشد.
(وسائل الشیعه ج 12 ص 344)

1485 - آفات با عجله خروج از مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
عشرون خصلة تورث الفقر. الی ان قال - صلی الله علیه و آله - و تعجیل الخروج من المسجد؛
بیست خصلت موجب پیدایش فقر است و از آن جمله عجله کردن در خروج از مساجد است.
(مستدرک الوسائل ج 3 ص 446)

1486 - راندن گناهکاران از مسجد

قال الباقر - علیه السلام -:
بینما رسول الله - صلی الله علیه و آله - فی السمجد اذ قال: قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان حتی اخرج خمسة نفر. فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فیه و انتم لا تزکون؛
در حالی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در مسجد بود فرمود: فلانی برخیز... تا این که پنج تن را به همین صورت جدا نمود آنگاه فرمود: از مسجد ما خارج شوید و تا هنگامی که زکات نمی دهید در مسجد ما نماز به جای نیاورید.
(وسائل الشیعه ج 6 ص 12)