فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1483 - خروج بدون علت از مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من سمع النداء فی المسجد فخرج من غیر علة فهو منافق الا ان یرید الرجوع الیه؛
هر کس بدون علت در مسجد ندای نماز (اذان) را بشنود و خارج شود در زمره منافقین است مگر اینکه قصد برگشت به مسجد داشته باشد.
(وسائل الشیعه ج 3 ص 513)

1484 - محبوبترین اهل مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ثم قال: و خیر البقاع المساجد و احبهم الی الله اولهم دخولا و آخرهم خروجاً منها؛
بهترین مکانهای زمین مساجد است و محبوبترین اهل مسجد کسی است که هنگام ورود به مسجد اولین نفر و هنگام خروج از آن آخرین نفر باشد.
(وسائل الشیعه ج 12 ص 344)

1485 - آفات با عجله خروج از مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
عشرون خصلة تورث الفقر. الی ان قال - صلی الله علیه و آله - و تعجیل الخروج من المسجد؛
بیست خصلت موجب پیدایش فقر است و از آن جمله عجله کردن در خروج از مساجد است.
(مستدرک الوسائل ج 3 ص 446)